Flip book element

Ion Life 450ml

125,000

Loại nước:Nước I-on kiềm Alkaline
Thể tích:450ml
Quy cách:Thùng 24 chai
Độ PH:8.5-9.5
TDS:180mg/L
Thương hiệuI-on Life
Danh mục:
Đọc tiếp

Ion Life 330ml

115,000

Loại nước:Nước I-on kiềm Alkaline
Thể tích:330ml
Quy cách:Thùng 24 chai
Độ PH:8.5-9.5
TDS:180mg/L
Thương hiệuI-on Life

 

Danh mục:
Đọc tiếp

Ion Life 19L

68,000

Loại nước: Nước I-on kiềm Alkaline
Thể tích: 19 lít
Quy cách: Bình úp/vòi
Độ PH: 8.5-9.5
TDS: 180mg/L
Thương hiệu I-on Life

Danh mục:
Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.